Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prestatorul colecteaza de la Client informatiile pe care acesta le furnizeaza pentru: (i) a crea contul de utilizator care pot include dar nu se limiteza la nume, email, numar de telefon, adresa, nume de utilizator si parola, cont bancar, numar de identificare Registrul Comertului, cod unic de identificare; (ii) informatii furnizate de Client in vederea prestarii serviciilor incluzand fara a se limita la date de facturare, date privind personalul Clientului etc; (iii) informatii in legatura cu prestarea serviciilor obtinute din date publice si/sau surse terte.
Prestatorul colecteaza informatii privind utilizarea serviciilor de catre Client, incluzand dar fara a se limita la tipul de servicii solicitate de Client, data si intervalul de timp in care aceste servicii au fost prestate.
Prestatorul colecteaza informatii privind modalitatea de interactiune a Clientului cu serviciile, preferintele manifestate precum si setarile alese in legatura cu serviciile. In anumite cazuri, Prestatorul poate utiliza cookie-uri, pixel tags precum si alte tehnologii avand functii similare care permit crearea si mentinerea unei identificarii unice.
Prestatorul poate colecta informatii privind dispozitivele Clientului prin care sunt accesate serviciile precum sistemele de operare si versiuni ale acestora, software, hardware, nume de fisiere si versiuni, date de identificare a dispozitivelor (adresa IP) etc.
Informatiile colectate sunt prelucrate de catre Prestator in scopul prestarii serviciilor. Prestatorul foloseste aceste informatii si pentru a asigura siguranta utilizatorilor si a dispozitivelor acestora, asistenta Clienti dar si pentru dezvoltarea serviciilor curente. Prestatorul nu dezvaluie catre terte parti informatiile pentru a fi utilizate in scopuri de marketing.
Prestatorul este autorizat sa utilizeze informatiile colectate in cadrul oricarei investigatii/demers judiciar care are legatura cu utilizarea de catre Client a serviciilor precum si in orice alte cazuri in care utilizarea acestora este permisa in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Confidentialitate

Informatii confidentiale –Partile convin sa foloseasca informatiile confidentiale ale celeilalte Parti exclusiv in legatura cu serviciile si sa nu le divulge fara aprobare prealabila scrisa, cu exceptia urmatoarelor cazuri: i) cand acest lucru este obligatoriu in baza legii sau reglementarilor specifice sau cand se solicita de catre un organism profesional; ii) consilierilor cu care Partile lucreaza.
Prestatorul poate dezvalui informatii confidentiale unor subcontractanti sau prestatori de servicii cu conditia ca acestia sa fie tinuti de obligatii de confidentialitate, precum si consultantilor Clientului care sunt implicati in problema respectiva. Obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor primite in legatura cu contractul isi va pastra valabilitatea trei ani dupa primirea acestor informatii. Cele de mai sus nu se aplica informatiilor care (i) sunt disponibile publicului, sau (ii) au fost primite de la cineva care nu are obligatii de confidentialitate in legatura cu acestea, sau (iii) erau deja cunoscute de Partea care primeste aceste informatii.